Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Venclyxto 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14 (7x2)x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jedno; ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XX52= () 0,35   náhrada  70,13  0,00 
  Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 112 (4x28)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-je; ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XX52= () 28,00   náhrada  5 135,36  0,00 
  Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14 (7x2)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jedn; ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XX52= () 3,50   náhrada  667,56  25,64 
  Venclyxto 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 7 (7x1)x50 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednot; ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XX52= () 0,88   náhrada  170,30  0,00