Zoznam liekov������������������ch n������������������hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56(7x8)x1x240 mg (blis.Al/Al-perf.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EC01= () 7,00   náhrada  1 293,55  0,00