Zoznam liekov������������������������������������������������������ch n������������������������������������������������������hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ZALTRAP 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XX44= () 25,00   náhrada  289,79  0,00 
  ZALTRAP 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x8 ml/200 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XX44= () 50,00   náhrada  573,85  0,00