Počet liekov na L je 213 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Lamictal 5 mg žuvacie/dispergovateľné tablety; tbl mcp 60x5 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 1,00   náhrada  3,69  0,00 
  Lucentis 10 mg/ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,165 ml ml/1,65 mg (striek.inj.napl.skl; ; OPH; ind.obm.,ZP ATC=S01LA04=Ranibizumab (GP NIE) 1,00   náhrada  409,69  0,00 
  Luveris 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x75 IU (1x liek.inj.skl.-prášok+1x amp.sk; ; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA07=Lutropin alfa (GP NIE) 1,00   náhrada  30,66  9,20 
  Levofolic 50 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok; sol ijf 1x1 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=V03AF=Levofolinat disodny (GP NIE) 1,67   náhrada  10,10  0,00 
  Levact 2,5 mg/ml; plc ifo 5x25 mg (liek.inj.skl.hnedá); na recept; HEM, ONK; ATC=L01AA09= () 2,14   náhrada  142,48  17,60 
  Lamictal 25 mg tablety; tbl 28x25 mg (blis.PVC/Al s bezpeč.poistkou); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 2,33   náhrada  2,18  0,69 
  Lamotrigin Actavis 25 mg; tbl dsp 30x25 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 2,50   náhrada  1,60  0,00 
  Leponex 25 mg; tbl 50x25 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 4,17   náhrada  4,37  1,10 
  Lamotrigin Actavis 50 mg; tbl dsp 30x50 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 5,00   náhrada  3,27  0,51 
  Linezolid Accord 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x600 mg (blis.Al/Al); na recept; CCH, HEM, CHI, INF, INT, KLF, NEF, TRN; ind.obm. ATC=J01XX08=Linezolid (GP ANO) 5,00   náhrada  145,02  0,00 
  Linezolid Krka 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; CCH, HEM, CHI, INF, INT, KLF, NEF, TRN; ind.obm. ATC=J01XX08=Linezolid (GP ANO) 5,00   náhrada  145,02  0,00 
  Linezolid Sandoz 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x600 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; CCH, HEM, CHI, INF, INT, KLF, NEF, TRN; ind.obm. ATC=J01XX08=Linezolid (GP ANO) 5,00   náhrada  145,02  0,00 
  Lotemax; int opu 1x5 ml/25 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01BA14=Loteprednol etabonat (GP NIE) 5,00   náhrada  9,10  6,46 
  Levofolic 50 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok; sol ijf 1x4 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=V03AF=Levofolinat disodny (GP NIE) 6,67   náhrada  40,39  0,00 
  Lecigon; gel ist 7x47 ml (náplň PP); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 7,00   náhrada  679,41  0,00 
  LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  3,57  1,32 
  Lekoklar XL 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 7x500 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  4,82  2,57 
  Losartan Zentiva 12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 7,50   náhrada  1,26  0,82 
  Levetiracetam Accord 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 8,33   náhrada  5,28  0,00 
  Levetiracetam STADA Arzneimittel 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 8,33   náhrada  5,28  0,00 
  Levact 2,5 mg/ml; plc ifo 5x100 mg (liek.inj.skl.hnedá); na recept; HEM, ONK; ATC=L01AA09= () 8,58   náhrada  499,58  0,05 
  Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x18,5 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE05= () 8,63   náhrada  50,96  11,86 
  Lamotrigin Actavis 100 mg; tbl dsp 30x100 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 10,00   náhrada  6,13  0,80 
  Lamzede 10 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 1x10 mg (liek.inj.skl.); na recept; ENP, PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB15= () 10,00   náhrada  1 044,13  69,66 
  LEKOKLAR 250 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu; gru por 1x100 ml (68,3 g gran./57,0 ml vody) (fľ.H; na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 10,00   náhrada  9,44  2,36 
  LITAK 2 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x5 ml (2 mg/ ml); na recept; ATC=L01BB04=Kladribin (GP NIE) 10,00   náhrada  336,85  0,00 
  LUMINAL; sol inj 5x1 ml/200 mg (amp.skl.); na recept; AGG, NEU; ATC=N03AA02=Fenobarbital (GP NIE) 10,00   náhrada  4,91  0,19 
  LOMEXIN 600 mg; cps vam 2x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER, GYN; ATC=G01AF12=Fenticonazol (GP NIE) 12,00   náhrada  6,96  4,21 
  LENVIMA 4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x4 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX08= () 12,77   náhrada  1 508,69  383,78 
  LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,01  1,50 
  Loxentia 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 56x20 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; na recept; GYN, URO; ind.obm. ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 14,00   náhrada  31,63  2,85 
  Lynparza 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.Al/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XK01= () 14,00   náhrada  2 525,71  0,00 
  Lyrica 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/Alu); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  10,96  4,76 
  Lisinopril-ratiopharm 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 15,00   náhrada  1,28  0,60 
  Lotriderm; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; DER, ORL, PED; ATC=D01AC20=Kombinacie (GP NIE) 15,00   náhrada  3,72  0,13 
  LOMEXIN 2 %; crm vag 1x78 g (tuba Al+aplikátor); na recept; DER, GYN; ATC=G01AF12=Fenticonazol (GP NIE) 15,60   náhrada  8,50  4,93 
  Lamictal 50 mg tablety; tbl 98x50 mg (blis.PVC/Al s bezpeč.poistkou); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 16,33   náhrada  10,91  1,91 
  Lysodren 500 mg tablety; tbl 100x500 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XX23=Mitotan (GP NIE) 16,50   náhrada  586,78  0,00 
  Lamotrigine Neuraxpharm 50 mg tablety; tbl 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 16,67   náhrada  9,17  0,00 
  Levetiracetam Actavis 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x250 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 16,67   náhrada  10,57  0,00 
  Leponex 100 mg; tbl 50x100 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 16,67   náhrada  13,28  4,71 
  Latuda 37 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x37 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE05= () 17,27   náhrada  51,85  13,50 
  Lacosamide Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  27,46  0,00 
  Leflunomide medac 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (fľ.HDPE); na recept; REU; ind.obm. ATC=L04AA13=Leflunomid (GP ANO) 20,00   náhrada  12,66  0,00 
  Levalox 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; INF, NEF, ORL, TRN, URO; ind.obm. ATC=J01MA12=Levofloxacin (GP ANO) 20,00   náhrada  10,67  2,87 
  LIPANTHYL NT 145 mg; tbl flm 20x145 mg (blis.PVC/PE/PVDC); na recept; ATC=C10AB05=Fenofibrat (GP ANO) 20,00   náhrada  5,41  1,45 
  Lonquex 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.skl.napl. s bezp; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA14= () 20,00   náhrada  466,18  0,00 
  Lenalidomid Glenmark 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,25  0,00 
  Lenalidomid Grindeks 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis. Al/PVC/Aclar/PVC); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,24  0,00 
  Lenalidomid Pharmevid 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,24  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,24  0,00 
  Lenalidomid STADA 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,24  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 10 mg; cps dur 21x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,25  0,00 
  Lenalidomid Zentiva 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,24  0,00 
  Lenalidomide Accord 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,24  0,00 
  Lignaron 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,24  0,00 
  Lorviqua 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x25 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01ED05= () 22,50   náhrada  3 801,37  0,00 
  Latanoprost Olikla 50 mikrogramov/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EE01=LatGP ANOprost (GP NIE) 25,00   náhrada  4,25  0,00 
  Latanoprost/timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  3,35  0,32 
  LUXFEN 2 mg/ml; int opo 1x5 ml/10 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 25,00   náhrada  5,19  0,51 
  Lyumjev 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke; sol inj 1x10 ml/1000 U (liek.skl.inj.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 25,00   náhrada  19,42  0,00 
  Lacipil 4 mg; tbl flm 28x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C08CA09=Lacidipin (GP ANO) 28,00   náhrada  4,20  0,64 
  Lacosamide Accord 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  40,67  0,00 
  LADYBON; tbl 28x2,5 mg; na recept; END, GYN; ATC=G03CX01=Tibolon (GP ANO) 28,00   náhrada  11,31  3,53 
  Lamegom 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  8,66  0,76 
  LANZUL; cps 28x30 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ATC=A02BC03=Lanzoprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  6,38  5,26 
  LIVIAL; tbl 1x28; na recept; END, GYN; ATC=G03CX01=Tibolon (GP ANO) 28,00   náhrada  11,03  3,25 
  Lokren 20 mg ; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB05=Betaxolol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,83  0,86 
  Loxentia 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 56x40 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; na recept; GYN, URO; ind.obm. ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  31,31  2,78 
  Luivac; tbl 28; na recept; ATC=L03AX=Ostatne imunostimulancia (GP NIE) 28,00   náhrada  14,68  3,67 
  Lusopress; tbl 28x20 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C08CA08=Nitrendipin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,24  3,20 
  Lyrica 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/Alu); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  15,58  8,13 
  Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 30,00   náhrada  12,81  0,00 
  Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,59  0,97 
  LIPANTHYL SUPRA 160 mg; tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AB05=Fenofibrat (GP ANO) 30,00   náhrada  6,34  0,40 
  LIPANTHYL SUPRA 215 mg; tbl flm 30x215 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AB05=Fenofibrat (GP ANO) 30,00   náhrada  10,39  4,36 
  Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg; tbl flm 30x10 mg/5 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C10BX11= () 30,00   náhrada  12,40  8,86 
  Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg; tbl flm 30x20 mg/10 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C10BX11= () 30,00   náhrada  14,32  8,92 
  Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg; tbl flm 30x20 mg/10 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C10BX11= () 30,00   náhrada  13,33  8,38 
  Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg; tbl flm 30x20 mg/5 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C10BX11= () 30,00   náhrada  10,98  6,81 
  Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg; tbl flm 30x40 mg/10 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C10BX11= () 30,00   náhrada  16,69  9,55 
  Lipobon 10 mg; tbl 30(3x10)x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  7,27  1,99 
  Lisinopril-ratiopharm 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 30,00   náhrada  1,89  0,54 
  Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA; tbl 100x300 mg (fľ.skl.); na recept; END, PSY; ATC=N05AN01=Litium (GP ANO) 30,00   náhrada  8,45  0,00 
  Lixiana 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x30 mg (blis.PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF03= () 30,00   náhrada  63,12  33,72 
  Lixiana 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF03= () 30,00   náhrada  63,12  33,72 
  LOCOID 0,1 %; crm der 1x30 g (tuba Al); na recept; ATC=D07AB02=Hydrokortizon butyrat (GP NIE) 30,00   náhrada  2,88  0,84 
  LOCOID CRELO; emu der 1x30 g (fľ.PE); na recept; ATC=D07AB02=Hydrokortizon butyrat (GP NIE) 30,00   náhrada  2,88  0,84 
  LOCOID LIPOCREAM 0,1 %; crm der 1x30 g (tuba Al); na recept; ATC=D07AB02=Hydrokortizon butyrat (GP NIE) 30,00   náhrada  2,68  0,64 
  Lodoz 10 mg/6,25 mg; tbl flm 30 (blis.PP/Al); na recept; ATC=C07BB07=Bisoprolol a tiazidy (GP NIE) 30,00   náhrada  6,69  4,41 
  Lodoz 2,5 mg/6,25 mg; tbl flm 30 (blis.PP/Al); na recept; ATC=C07BB07=Bisoprolol a tiazidy (GP NIE) 30,00   náhrada  6,10  4,84 
  Lodoz 5 mg/6,25 mg; tbl flm 30 (blis.PP/Al); na recept; ATC=C07BB07=Bisoprolol a tiazidy (GP NIE) 30,00   náhrada  6,13  4,45 
  Lonamo Duo 50 mg/1 000 mg; tbl flm 60x50 mg/1 000 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  15,36  0,00 
  Lonamo Duo 50 mg/850 mg; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  19,05  0,00 
  Lopridam 4 mg/1,25 mg/10 mg; tbl 30x4 mg/1,25 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  6,02  0,92 
  Lopridam 4 mg/1,25 mg/5 mg; tbl 30x4 mg/1,25 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  5,96  1,31 
  Lopridam 8 mg/2,5 mg/10 mg; tbl 30x8 mg/2,5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  8,82  2,73 
  Lopridam 8 mg/2,5 mg/5 mg; tbl 30x8 mg/2,5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  8,77  3,13 
  LORATADIN-ratiopharm 10 mg; tbl 30x10 mg; na recept; ATC=R06AX13=Loratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,91  2,29 
  Lortanda 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x2,5 mg (blis.PVC/PVdC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 30,00   náhrada  12,81  0,00 
Strana č.
< späť tam >