Počet liekov na V je 137 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Vinorelbine Glenmark 30 mg; cps mol 1x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al s bezpeč.vrstvou; ; ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 30,00   náhrada  39,53  0,14 
  Vinorelbine medac 20 mg mäkké kapsuly; cps mol 1x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 20,00   náhrada  26,36  0,00 
  Vinorelbine medac 30 mg mäkké kapsuly; cps mol 1x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 30,00   náhrada  39,37  0,00 
  Vipdomet 12,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x12,5 mg/1000 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD13= () 28,00   náhrada  32,64  0,00 
  Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x12,5 mg/850 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD13= () 28,00   náhrada  32,60  0,00 
  Vipidia 12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x12,5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH04= () 14,00   náhrada  17,90  0,34 
  Vipidia 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH04= () 28,00   náhrada  32,40  0,65 
  Viread 245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x245 mg (fľa.HDPE); na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF07=Tenofovir (GP ANO) 30,00   náhrada  135,42  0,00 
  Viregyt-K; cps 50x100 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N04BB01=Amantadin (GP NIE) 25,00   náhrada  4,56  0,00 
  Visanne; tbl 28x2 mg (blis.PVDC/PVC/Al); na recept; END, GYN; ind.obm. ATC=G03DB08= () 28,00   náhrada  22,39  12,59 
  VISIPAQUE 270 mg I/1 ml; sol inj 10x100 ml (fľ.PP); na recept; ATC=V08AB09=IodixGP ANOl (GP NIE) 1 000,00   náhrada  280,28  36,28 
  VISIPAQUE 270 mg I/1 ml; sol inj 10x50 ml (fľ.PP); na recept; ATC=V08AB09=IodixGP ANOl (GP NIE) 500,00   náhrada  144,23  22,23 
  VISIPAQUE 320 mg I/1 ml; sol inj 10x100 ml (fľ.PP); na recept; ATC=V08AB09=IodixGP ANOl (GP NIE) 1 000,00   náhrada  274,34  30,34 
  VISIPAQUE 320 mg I/1 ml; sol inj 10x200 ml (fľ.PP); na recept; ATC=V08AB09=IodixGP ANOl (GP NIE) 2 000,00   náhrada  486,92  0,00 
  VISIPAQUE 320 mg I/1 ml; sol inj 10x50 ml (fľ.PP); na recept; ATC=V08AB09=IodixGP ANOl (GP NIE) 500,00   náhrada  145,08  23,08 
  VISIPAQUE 320 mg I/1 ml; sol inj 6x500 ml (fľ.PP); na recept; ATC=V08AB09=IodixGP ANOl (GP NIE) 3 000,00   náhrada  890,85  158,85 
  VITAMIN B12 LÉČIVA 1000 µg; sol inj 5x1 ml/1000 µg (amp.skl.); na recept; ATC=B03BA01=KyGP ANOkobalamin (GP NIE) 250,00   náhrada  2,98  0,00 
  VITAMIN B12 LÉČIVA 300 µg; sol inj 5x1 ml/300 µg (amp.skl.); na recept; ATC=B03BA01=KyGP ANOkobalamin (GP NIE) 75,00   náhrada  1,70  0,00 
  Vivaire 100 mikrogramov/6 mikrogramov/dávka; sol inh 1x120 dávok (nádoba Al tlaková); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK08= () 30,00   náhrada  14,09  0,00 
  Vixargio 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 10,00   náhrada  12,64  2,32 
  Vixargio 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Vixargio 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  41,15  0,00 
  Vixargio 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  96,04  0,00 
  Vixargio 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Vixargio 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  96,04  0,00 
  Vokanamet 150 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x150 mg/1000 mg (fľ.HDPE); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD16= () 30,00   náhrada  63,63  0,00 
  Vokanamet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (fľ.HDPE); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD16= () 30,00   náhrada  48,38  2,21 
  Volibris 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX02=Ambrisentan (GP NIE) 30,00   náhrada  715,58  0,00 
  Voltaren Rapid 50 mg ; tbl obd 20x50 mg; na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 10,00   náhrada  3,20  2,36 
  Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC03=Vorikonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  238,97  0,00 
  Vosevi 400 mg/100 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x400 mg/100 mg/100 mg (fl.HDPE); na recept; HEP, INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AP56= () 28,00   náhrada  12 361,77  0,00 
  Votrient 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 863,83  771,72 
  Votrient 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  1 213,04  506,48 
  VPRIV 400 jednotiek prášok na infúzny roztok; plv ifo 5x400 U (liek.inj.skl.); na recept; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB10= () 6,67   náhrada  8 979,58  2 334,69 
  VYDURA 75 mg perorálny lyofilizát; lyo por 2x1x75 mg (blis.PVC/OPA/Al) - jednotk.bal.; na recept; NEU; ind.obm. ATC=N02CD06= () 2,00   náhrada  51,95  14,73 
  VYDURA 75 mg perorálny lyofilizát; lyo por 8x1x75 mg (blis.PVC/OPA/Al) - jednotk.bal.; na recept; NEU; ind.obm. ATC=N02CD06= () 8,00   náhrada  203,09  54,21 
  Vyndaqel 61 mg mäkké kapsuly; cps mol 30x1x61 mg (blis.PVC/PA/Al/PVC/Al-jednotk.; na recept; KAR; ind.obm.,ZP ATC=N07XX08= () 30,00   náhrada  8 665,09  0,00 
Strana č.
< späť  tam >