Počet liekov na R je 198 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  RISPERDAL CONSTA 25 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x25 mg+1x solv.(liek.inj.skl.+liek.inj.+a; ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 9,26   náhrada  51,67  0,00 
  RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x37,5 mg+1x solv.(liek.inj.skl.+liek.inj.; ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 13,89   náhrada  71,26  0,00 
  RISPERDAL CONSTA 50 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x50 mg+1x solv.(liek.inj.skl.+liek.inj.+a; ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 18,52   náhrada  88,08  0,00 
  Risperidon Farmax 1 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/A); ; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 12,00   náhrada  4,49  0,00 
  Risperidon Farmax 2 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x2 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/A); ; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 24,00   náhrada  3,31  0,00 
  Risperidon Orion 1 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x60 ml (fľ.skl.jantár.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 12,00   náhrada  23,49  0,00 
  RISTIDIC 1,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x1,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 9,33   náhrada  7,86  0,00 
  RISTIDIC 3 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x3 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 18,67   náhrada  15,76  0,00 
  RISTIDIC 4,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x4,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 28,00   náhrada  22,54  0,00 
  RISTIDIC 6 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x6 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 37,33   náhrada  29,22  0,00 
  Ritonavir Mylan 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AE03=Ritonavir (GP ANO) 2,50   náhrada  12,46  4,84 
  Rivaroxabán Teva 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x1x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv; na recept; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 10,00   náhrada  6,96  0,00 
  Rivaroxabán Teva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Rivaroxabán Teva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x1x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  41,15  0,00 
  Rivaroxabán Teva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x1x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  96,04  0,00 
  Rivaroxabán Teva 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x1x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dá; na recept; ANG, GER, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,07  0,00 
  Rivaroxabán Teva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  18,06  0,00 
  Rivaroxabán Teva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x1x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  59,95  0,00 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  41,15  0,00 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  96,04  0,00 
  Rivaxa 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Rivaxa 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  96,04  0,00 
  RIVOCOR 10; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,86  1,42 
  RIVOCOR 5; tbl flm 30x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,84  1,00 
  RIVODARON 200; tbl 30x200 mg (blis.Al/PVC); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ATC=C01BD01=Amiodaron (GP NIE) 30,00   náhrada  3,86  0,86 
  RIVODARON 200; tbl 60x200 mg (blis.Al/PVC); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ATC=C01BD01=Amiodaron (GP NIE) 60,00   náhrada  6,20  0,20 
  Riximyo 100 mg koncentrát na infúzny roztok; con inf 2x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; DER, HEM, ONK, REU; ind.obm. ATC=L01FA01= () 2,33   náhrada  222,97  3,19 
  Riximyo 500 mg koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x50 ml/500 mg (liek.inj.skl.); na recept; DER, HEM, ONK, REU; ind.obm. ATC=L01FA01= () 5,81   náhrada  549,36  0,00 
  Rizatriptan Mylan 10 mg; tbl oro 6x10 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; NEU; ATC=N02CC04=Rizatriptan (GP ANO) 6,00   náhrada  4,41  1,37 
  Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 6x10 mg (blis. Al/Al); na recept; NEU; ATC=N02CC04=Rizatriptan (GP ANO) 6,00   náhrada  5,62  2,58 
  RoActemra 162 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 4x0,9 ml/162 mg (striek.inj.napl.skl. v pe; na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 32,40   náhrada  865,63  0,00 
  RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 10,00   náhrada  274,24  3,94 
  RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  540,59  0,00 
  RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 4,00   náhrada  112,35  4,23 
  Rolpryna SR 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 84x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 28,00   náhrada  20,83  0,78 
  Rolpryna SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 84x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 56,00   náhrada  41,66  1,56 
  Rolpryna SR 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 84x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 112,00   náhrada  80,19  0,00 
  Ropinirol Farmax 2 mg; tbl plg 84x2 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 28,00   náhrada  20,05  0,00 
  Ropinirol Farmax 4 mg; tbl plg 84x4 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 56,00   náhrada  40,10  0,00 
  Ropinirol Farmax 8 mg; tbl plg 84x8 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 112,00   náhrada  80,19  0,00 
  Ropinirol Viatris 1 mg; tbl flm 84x1 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 14,00   náhrada  12,91  0,32 
  Ropinirol Viatris 2 mg; tbl flm 84x2 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 28,00   náhrada  15,75  0,41 
  ROPINSTAD retard 2 mg; tbl plg 84x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 28,00   náhrada  20,05  0,00 
  ROPINSTAD retard 4 mg; tbl plg 84x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 56,00   náhrada  40,10  0,00 
  ROPINSTAD retard 8 mg; tbl plg 84x8 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 112,00   náhrada  80,19  0,00 
  Rosazimib 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  8,98  2,95 
  Rosazimib 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  19,81  1,72 
  Rosazimib 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  10,52  3,74 
  Rosazimib 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  24,62  4,28 
  Rosazimib 40 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  13,46  6,26 
  Rosucard 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,34  4,59 
  Rosucard 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 90,00   náhrada  7,50  5,25 
  Rosucard 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,95  4,45 
  Rosucard 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 180,00   náhrada  12,10  7,60 
  Rosucard 40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 120,00   náhrada  11,41  9,49 
  Rosuramlon 10 mg/10 mg; cps dur 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX17= () 30,00   náhrada  6,85  2,89 
  Rosuramlon 10 mg/5 mg; cps dur 30x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX17= () 30,00   náhrada  5,56  2,38 
  Rosuramlon 20 mg/10 mg; cps dur 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX17= () 30,00   náhrada  7,97  3,26 
  Rosuramlon 20 mg/5 mg; cps dur 30x20 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX17= () 30,00   náhrada  6,67  2,74 
  Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube; sus por 1x1,5 ml ( stlačiteľná PE tuba); na recept; PED; ind.obm. ATC=J07BH01=Vakcina proti rotavirusom, ziva, atenuovana (GP NIE) 1,00   náhrada  53,55  42,96 
  RotaTeq perorálny roztok; sol por 1x2 ml (tuba LDPE); na recept; PED; ind.obm. ATC=J07BH02=Vakcina proti rotavirusom, pentavalentna, ziva, reasortovana (GP NIE) 1,00   náhrada  34,07  27,26 
  Rovamycine 3 M.I.U.; tbl flm 10x3 M.I.U.(blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA02=Spiramycin (GP ANO) 3,33   náhrada  5,75  1,44 
  Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/4 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX13= () 30,00   náhrada  7,12  2,92 
  Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/8 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX13= () 30,00   náhrada  9,80  3,86 
  Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/4 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX13= () 30,00   náhrada  8,77  3,82 
  Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/8 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX13= () 30,00   náhrada  11,37  4,68 
  Rozex krém; crm der 1x30 g (tuba Al); na recept; DER; ATC=D06BX01=Metronidazol (GP NIE) 30,00   náhrada  5,98  3,28 
  Rozlytrek 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x100 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX14= () 5,00   náhrada  873,82  0,00 
  Rozlytrek 200 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x200 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX14= () 30,00   náhrada  5 199,65  0,00 
  ROZOR 10 mg/10 mg; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  18,29  12,26 
  ROZOR 10 mg/10 mg; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  23,05  4,96 
  ROZOR 20 mg/10 mg; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  19,29  12,51 
  ROZOR 20 mg/10 mg; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  27,93  7,59 
  Ruconest 2100 U, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x2100 U + 20 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; ALG; ind.obm.,ZP ATC=B06AC04=Konestat alfa (GP NIE) 1,00   náhrada  870,70  0,00 
  Rumixafen 500 mikrogramov; tbl flm 30x500 µg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03DX07=Roflumilast (GP ANO) 30,00   náhrada  25,01  3,23 
  Rupafin 1 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x120 ml (fľ.PET+peror.striek.); na recept; ALG; ind.obm. ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 12,00   náhrada  8,95  7,05 
  Rupafin 10 mg tablety; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 100,00   náhrada  22,85  8,85 
  Rupafin 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,27  4,07 
  Rupafin 10 mg tablety; tbl 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 50,00   náhrada  13,46  6,46 
  Rupastad 10 mg tablety; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 100,00   náhrada  14,00  0,00 
  Rupatadin Vivax 10 mg tablety; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 100,00   náhrada  14,00  0,00 
  Rupatadin Vivax 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,74  1,54 
  Rupatadin Vivax 10 mg tablety; tbl 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 50,00   náhrada  8,36  1,36 
  Rupatadine Mylan 10 mg tablety; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 100,00   náhrada  14,00  0,00 
  Rupatadine Mylan 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 30,00   náhrada  6,11  1,91 
  Rupatadine Mylan 10 mg tablety; tbl 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX28=Rupatadin (GP ANO) 50,00   náhrada  9,29  2,29 
  Ruxience 100 mg infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; DER, HEM, ONK, REU; ind.obm. ATC=L01FA01= () 1,16   náhrada  133,20  23,31 
  Ruxience 500 mg infúzny koncentrát; con inf 1x50 ml/500 mg (liek.inj.skl.); na recept; DER, HEM, ONK, REU; ind.obm. ATC=L01FA01= () 5,81   náhrada  658,93  109,57 
  Ryaltris; aer nau 1x30 ml/240 dávok (fľ.PE s dávkovačom); na recept; ALG, ORL, TRN; ind.obm. ATC=R01AD59= () 30,00   náhrada  16,99  7,39 
  Rydapt 25 mg mäkké kapsuly; cps mol 56 (2x28)x25 mg (blis.PA/Al/PVC-Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX10= () 14,00   náhrada  6 560,96  0,00 
  Ryeqo 40 mg/1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x40 mg/1 mg/0,5 mg (fľ.HDPE); na recept; GYN; ATC=H01CC54= () 28,00   náhrada  91,51  0,00 
  Rytmonorm 150 mg; tbl flm 50x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01BC03=Propafenon (GP NIE) 25,00   náhrada  6,14  0,04 
  Rytmonorm 300 mg; tbl flm 50x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01BC03=Propafenon (GP NIE) 50,00   náhrada  11,65  1,70 
  Rytmonorm SR 225 mg; cps pld 60x225 mg (blis.PVDC/Al); na recept; ATC=C01BC03=Propafenon (GP NIE) 45,00   náhrada  19,00  0,00 
  Rytmonorm SR 325 mg; cps pld 60x325 mg (blis.PVDC/Al); na recept; ATC=C01BC03=Propafenon (GP NIE) 65,00   náhrada  21,41  0,00 
  Rytmonorm SR 425 mg; cps pld 60x425 mg (blis.PVDC/Al); na recept; ATC=C01BC03=Propafenon (GP NIE) 85,00   náhrada  34,63  0,00 
  Ryzodeg 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml (pero napl.skl.FlexTouch); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AD06= () 37,50   náhrada  49,02  13,47 
Strana č.
< späť  tam >