Počet liekov na C je 294 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Capecitabine Pharmagen 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120(12x10)x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Capecitabine STADA; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Capecitalox 500 mg; tbl flm 120x1x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVC); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  59,58  1,47 
  CARTEOL LP 20 mg/ml; int plg 1x3 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01ED05=Karteolol (GP NIE) 15,00   náhrada  3,27  0,58 
  Citalec 10 Zentiva; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 15,00   náhrada  1,50  1,00 
  Citalopram-Teva 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 15,00   náhrada  1,34  0,84 
  Coloxet 500 mg; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Conaret 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis.PVCPVDC fólia 0,250 mm/120 g/m2/; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  3,46  1,55 
  Concor 5 mg ; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  3,67  2,83 
  Concor COR 5 mg; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  3,57  1,66 
  Coronal 5; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,13  0,29 
  Cyclonamine 500 mg; cps dur 30(3x10)x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=B02BX01=Etamsylat (GP ANO) 15,00   náhrada  17,43  1,90 
  Corvitol 50; tbl 50x50 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 16,66   náhrada  2,12  0,32 
  Cisordinol 10 mg; tbl flm 50x10 mg (obal HDPE); na recept; PSY; ATC=N05AF05=Zuklopentixol (GP ANO) 16,67   náhrada  4,47  0,00 
  Clozapine Accord 100 mg tablety; tablety 50x100 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 16,67   náhrada  8,56  0,00 
  Contiroxil 10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 56x10 mg (blister); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA05=Oxykodon (GP NIE) 18,67   náhrada  6,11  0,00 
  Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 20,00   náhrada  352,97  172,97 
  Carvedigamma 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (blis.); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 20,00   náhrada  3,56  0,76 
  Carvedilol-Teva 25 mg; tbl 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 20,00   náhrada  2,80  0,00 
  CELEBREX 200 mg ; cps dur 20x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, ORT, REU; ind.obm. ATC=M01AH01=Celekoxib (GP ANO) 20,00   náhrada  10,14  5,70 
  Ciclosporin Mylan 100 mg; cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  51,19  0,00 
  CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml; sol inj 10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 20,00   náhrada  37,76  0,00 
  Comtan 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BX02=Entakapon (GP NIE) 20,00   náhrada  30,69  0,00 
  Convulex 300 mg kapsuly; cps 100x300 mg (blis.(Al/PVC/PVDC); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 20,00   náhrada  7,56  0,00 
  Convulex 300 mg/ml kvapky; gto por 100 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 20,00   náhrada  15,37  0,00 
  Corvaton forte; tbl 30x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01DX12=Molsidomin (GP ANO) 20,00   náhrada  2,96  0,00 
  Coryol 25; tbl 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 20,00   náhrada  3,64  0,84 
  Curatoderm 4 µg/g dermálna emulzia ; emu der 1x20 ml (fľ.HDPE); na recept; DER; ATC=D05AX04=Takalcitol (GP NIE) 20,00   náhrada  17,48  6,12 
  CYNT 0,2; tbl flm 30x0,2 mg (blis.PVC/PVDC/ALU); na recept; ATC=C02AC05=Moxonidin (GP ANO) 20,00   náhrada  6,29  3,89 
  Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok; sol inf 20x100 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 20,00   náhrada  19,59  16,59 
  Conaret 7,5 mg tablety; tbl 30x7,5 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 22,50   náhrada  5,27  2,37 
  COPAXONE PEN 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 12x1 ml (stiek.inj.napl.v pere); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L03AX13=Glatirameracetat (GP NIE) 24,00   náhrada  1 041,42  659,68 
  Calypsol; sol inj 5x10 ml/500 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ANS; ind.obm. ATC=N01AX03=Ketamin (GP NIE) 25,00   náhrada  23,88  0,00 
  Colchicum-Dispert; tbl obd 50x0,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=M04AC01=Kolchicin (GP ANO) 25,00   náhrada  20,56  8,01 
  COSOPT Multi Dose Free 20 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x10 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  19,05  10,15 
  Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok; sol inf 10x250 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 25,00   náhrada  10,33  6,58 
  CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml; sol inj 10x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s b; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 26,67   náhrada  46,96  0,00 
  Cabest 0,5 mg; tbl 8x0,5 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; END, ENP, GYN; ind.obm. ATC=G02CB03=Kabergolin (GP ANO) 27,97   náhrada  22,53  0,88 
  Candesartan HCT ratiopharm 16 mg/12,5 mg; tbl 28x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,23  1,89 
  Candesartan ratiopharm 8 mg; tbl 28x8 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 28,00   náhrada  4,44  2,34 
  Candesartan Sandoz 8 mg tablety; tbl 28x8 mg (blis. Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 28,00   náhrada  3,86  1,76 
  Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg; tbl 28x16 mg/12,5 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  4,91  0,57 
  Carzap 8 mg; tbl 28x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 28,00   náhrada  3,80  1,70 
  Carzap HCT 16 mg/12,5 mg; tbl 28x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDV/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,23  1,89 
  Cerdelga 84 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x84 mg (blis.PETG/COC.PETG/PCTFE-Al); na recept; ind.obm.,ZP ATC=A16AX10= () 28,00   náhrada  19 261,24  0,00 
  Cibinqo 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PVDC/Al); na recept; ALG, DER; ind.obm.,ZP ATC=D11AH08= () 28,00   náhrada  1 000,41  0,00 
  Cibinqo 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x200 mg (blis.PVDC/Al); na recept; ALG, DER; ind.obm.,ZP ATC=D11AH08= () 28,00   náhrada  1 000,41  0,00 
  Cinacalcet Accordpharma 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  75,80  0,00 
  Cinacalcet Heaton 60 mg; tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  75,80  0,00 
  Cinacalcet Mylan 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x60 mg (blis.Al/PVDC/PVC); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  75,80  0,00 
  Cinacalcet Reddy 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; END, NEF; ind.obm. ATC=H05BX01=Cinakalcet (GP ANO) 28,00   náhrada  75,80  0,00 
  Colobreathe 1 662 500 IU inhalačný prášok v tvrdej kapsule; plv icd 56(7x8)x1 662 500 IU(blis.PA/Al/PVC/polyes; na recept; ALG, TRN; ATC=J01XB01=Kolistin (GP NIE) 28,00   náhrada  985,87  147,86 
  COMETRIQ 20 mg tvrdé kapsuly, COMETRIQ 80 mg tvrdé kapsuly; cps dur 84x20 mg + 28x80 mg (blis.PVC/PE/PCTFE-Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX07= () 28,00   náhrada  5 427,16  1 356,77 
  CONTROLOC 40 mg; tbl ent 28x40 mg (fľ. HDPE); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,96  2,84 
  CONVERIDE 300 mg/12,5 mg; tbl flm 28x300 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDCAl-neprieh; na recept; ind.obm. ATC=C09DA04=Irbesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,29  1,95 
  CONVERIDE 300 mg/25 mg; tbl flm 28x300 mg/25 mg (blis.PVC/PVDCAl-nepriehľ.; na recept; ind.obm. ATC=C09DA04=Irbesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  9,22  3,96 
  Co-Prenessa 2 mg /0,625 mg; tbl 28x2 mg /0,625 mg (PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  3,72  1,76 
  Co-Prenessa 4 mg /1,25 mg; tbl 28x4 mg /1,25 mg (PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  5,31  1,39 
  Co-Prenessa 8 mg/2,5 mg; tbl 28x8 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  7,62  2,78 
  Cotellic 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 63(3x21)x20 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EE02= () 28,00   náhrada  5 227,60  0,00 
  Co-Valsacor 160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x160 mg/12,5 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,40  1,78 
  Co-Valsacor 160 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x160 mg/25 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,48  0,32 
  Co-Valsacor 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x320 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  12,39  4,69 
  Co-Valsacor 320 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x320 mg/25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  13,82  4,58 
  Co-Valsacor 80 mg/12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x80 mg/ 12,5 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,49  3,41 
  Chantico 0,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x0,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA27= () 28,00   náhrada  847,00  0,00 
  Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x200 mg/1 ml (striek.inj.napl.+2 lieh.tam; na recept; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB05=Certolizumab (GP NIE) 28,57   náhrada  675,11  0,00 
  COMBIGAN; int opo 1x5 ml; na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 29,41   náhrada  9,68  3,59 
  Calcichew-D3 Citron 1 000 mg/800 IU; tbl mnd 30x1g/20 µg (obal HDPE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 30,00   náhrada  6,43  3,10 
  Calcichew-D3 Citron 500 mg/400 IU; tbl mnd 60x500 mg/10 µg (obal HDPE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 30,00   náhrada  7,03  3,70 
  Calmaben; tbl obd 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AA02=Difenhydramin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,10  1,41 
  Calquence 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EL02= () 30,00   náhrada  5 893,20  3 346,08 
  Calquence 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x100 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EL02= () 30,00   náhrada  5 899,89  3 352,77 
  Candesartan HCT Swyssi 16 mg/12,5 mg; tbl 30x16 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  4,47  0,00 
  Candesartan HCT Swyssi 8 mg/12,5 mg; tbl 30x8 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  3,20  0,00 
  Canifug-Lösung 10 mg/ml; aer deo 1x30 ml (fľ.skl.hnedá s rozpraš.); voľnopredajný; ATC=D01AC01=Klotrimazol (GP NIE) 30,00   náhrada  4,38  2,88 
  Caprelsa 300 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); voľnopredajný; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX04= () 30,00   náhrada  3 804,08  0,00 
  Cardilopin 5 mg; tbl 30x5 mg; na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 30,00   náhrada  1,79  1,34 
  Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg (obal HDPE); na recept; ATC=C07AB08=Celiprolol (GP NIE) 30,00   náhrada  4,91  0,83 
  Certican 0,75 mg tablety; tbl 60x0,75 mg (blis.Al/PA/Al/PVC); na recept; ALG, INT, KAR, KLF, NEF; ind.obm. ATC=L04AA18=Everolimus (GP NIE) 30,00   náhrada  183,11  0,00 
  Cetixin 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,85  2,23 
  Cezera 5 mg; tbl flm 30x5 mg (bli. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,07  1,45 
  Citalec 20 Zentiva; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  2,02  1,03 
  Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  1,83  0,84 
  Citalopram-Teva 20 mg; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB04=Citalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  1,16  0,17 
  Claritine 10 mg ; tbl 30x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=R06AX13=Loratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  7,08  5,46 
  Clopidogrel Actavis 75 mg; tbl flm 30x75 mg (blis. Al/Al); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 30,00   náhrada  4,27  1,24 
  Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg tablety; tbl 30x2 mg/5 mg/0,625 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  5,13  2,58 
  Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety; tbl 30x4 mg/10 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  6,02  0,92 
  Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety; tbl 30x4 mg/5 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  5,96  1,31 
  Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety; tbl 30x8 mg/10 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  8,82  2,73 
  Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety; tbl 30x8 mg/5 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  8,77  3,13 
  COAXIL; tbl obd 90x12,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX14=Tianeptin (GP ANO) 30,00   náhrada  13,66  4,90 
  Conaret 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/m; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  3,70  1,66 
  Concor 10 mg ; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  5,77  4,33 
  Concor Combi 10 mg/5 mg; tbl 30x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  10,81  8,92 
  Concor Combi 5 mg/10 mg; tbl 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  10,81  9,07 
  Concor Combi 5 mg/5 mg; tbl 30x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  9,16  7,87 
  Concor COR 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  6,76  4,72 
  Co-Prenessa Neo 10 mg/2,5 mg tablety; tbl 30x10 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  8,16  2,97 
Strana č.
< späť  tam >