Počet liekov na G je 1901 (t.j. 20 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  GABAGAMMA 100 ; cps dur 20x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 100 ; cps dur 30x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 100 ; cps dur 50x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 100 ; cps dur 100x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 100 ; cps dur 200 (2x100)x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 100 ; cps dur 100x100 mg (fľ.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 300 ; cps dur 100x300mg (fľ.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 300 ; cps dur 200 (2x100)x300mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 300 ; cps dur 100x300mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 300 ; cps dur 50x300mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 300 ; cps dur 30x300mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 300 ; cps dur 20x300mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 400 ; cps dur 100x400 mg (fľ.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 400 ; cps dur 200 (2x100)x400 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 400 ; cps dur 100x400 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 400 ; cps dur 50x400 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 400 ; cps dur 30x400 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 400 ; cps dur 20x400 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 600 FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x600 mg náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 600 FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x600 mg náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 600 FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x600 mg náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 600 FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x600 mg náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 800 FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x800 mg náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 800 FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x800 mg náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 800 FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x800 mg náhrada liek na predpis 
  GABAGAMMA 800 FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x800 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN ACTAVIS 300 MG ; cps dur 20x300 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN ACTAVIS 300 MG ; cps dur 50x300 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN ACTAVIS 300 MG ; cps dur 60x300 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN ACTAVIS 300 MG ; cps dur 100x300 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN ACTAVIS 300 MG ; cps dur 200x300 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN ACTAVIS 400 MG ; cps dur 200x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN ACTAVIS 400 MG ; cps dur 100x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN ACTAVIS 400 MG ; cps dur 60x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN ACTAVIS 400 MG ; cps dur 50x400 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 1000x100 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 200x100 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x100 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 200x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 90x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 50x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 30x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 10x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 200x300 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x300 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 200x300 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 1000x300 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x300 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 90x300 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x300 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 50x300 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 30x300 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x300 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 300 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 10x300 mg (blis. PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 300x400 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x400 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 200x400 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 300x400 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 500x400 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 200x400 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x400 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 90x400 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 60x400 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 50x400 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 30x400 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x400 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN AUROBINDO 400 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 10x400 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 600 MG ; tbl flm 84x600 mg (bli.pea) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 600 MG ; tbl flm 50x600 mg (bli.pea) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 600 MG ; tbl flm 28x600 mg (bli.pea) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 600 MG ; tbl flm 20x600 mg (bli.pea) náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 100 MG ; cps dur 1000(20x50)x100 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 100 MG ; cps dur 500(10x50)x100 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 100 MG ; cps dur 200(4x50)x100 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 100 MG ; cps dur 100x100 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 100 MG ; cps dur 90x100 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 100 MG ; cps dur 50x100 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 100 MG ; cps dur 28x100 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 100 MG ; cps dur 20x100 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 100 MG ; cps dur 10x100 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 300 MG ; cps dur 1000(20x50)x300 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 300 MG ; cps dur 500(10x50)x300 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 300 MG ; cps dur 200(2x100)x300 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 300 MG ; cps dur 100x300 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 300 MG ; cps dur 90x300 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 300 MG ; cps dur 50x300 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 300 MG ; cps dur 28x300 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 300 MG ; cps dur 20x300 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 300 MG ; cps dur 10x300 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 400 MG ; cps dur 200(2x100)x400 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 400 MG ; cps dur 100x400 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 400 MG ; cps dur 90x400 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 400 MG ; cps dur 50x400 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 400 MG ; cps dur 30x400 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 400 MG ; cps dur 28x400 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 400 MG ; cps dur 20x400 mg náhrada liek na predpis 
  GABAPENTIN-TEVA 400 MG ; cps dur 500(10x50)x400 mg náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >