Počet liekov na D je 2382 (t.j. 24 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  D-AL INJ. (MIX) ; sol inj 1x5 ml PNU náhrada liek na predpis 
  D-AL INJ. (POLLENS) ; sol inj 1x5 ml (JSK,JSA) náhrada liek na predpis 
  D-AL PRICK TEST (MIX) ; sol inj 1x3 ml/PNU náhrada liek na predpis 
  D-AL PRICK TEST (POLLENS) ; sol inj 1x3 ml/JSK,JSA náhrada liek na predpis 
  DACARBAZIN TEVA 200 ; plv ino 10x200 mg (liek.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  DACARBAZIN TEVA 200 ; plv ino 1x200 mg (liek.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 5x(5x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 5x(1x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 10x(1x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 2x(5x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 10x(10x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 3x(10x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACEPTON 10 MG/ML INJEKčNý A INFúZNY ROZTOK ; sol ijf 10x(5x5 ml) (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  DACOGEN 50 MG PRášOK NA PRíPRAVU INFúZNEHO KONCENT ; plc ifo 1x50 mg (liek.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  DAFIRO ; tbl flm 280x1x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC-jednotl.d náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 98x1x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC-jednotl.dá náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 56x1x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC-jednotl.dá náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280x1x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC-jednotl.dá náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 98x1x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC-jednotl.dáv náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 56x1x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC-jednotl.dáv náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 56x1x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC-jednotl.d náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 98x1x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC-jednotl.d náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280(4x70) x 5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280(4x70) x 5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280(4x70) x 10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280(20x14)x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280(20x14)x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280(20x14)x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280x1x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC-jednotl. náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 98x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 90x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 56x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 7x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 98x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 90x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 56x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 30x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 28x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 14x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 7x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 14x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 28x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 30x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 28x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 14x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 7x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 280x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 98x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 90x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 56x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO ; tbl flm 30x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 280(20x14)x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/ náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 280x1(4x70)x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 280x1x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC- náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 98x1x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC-p náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 56x1x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC-p náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 14x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 28x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 30x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 56x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 90x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 98x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TAB ; tbl flm 280x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 280(20x14)x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PV náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 280x1(4x70)x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/P náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 280x1x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC-pe náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 98x1x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC-per náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 56x1x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC-per náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 14x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 28x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 30x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 56x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 90x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 98x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 280x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 56x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 280(20x14)x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PV náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 280x1(4x70)x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/P náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 280x1x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC-pe náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 98x1x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC-per náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 56x1x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC-per náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 90x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 30x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 28x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 14x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 98x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 280x10 mg/320 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 280(20x14)x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/P náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 280x1(4x70)x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/ náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 280x1x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC-p náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 98x1x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC-pe náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 56x1x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC-pe náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 280x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 98x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 90x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 30x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 14x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
  DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 56x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >