Počet liekov na A je 5804 (t.j. 59 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ABAKTAL 400 MG ; tbl flm 10x400 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  ABAKTAL 400 MG ; tbl flm 50x400 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  ABAKTAL 400 MG ; tbl flm 2x400 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  ABAKTAL 400 MG/5 ML ; con inf 10x5 ml/400 mg (amp. skl.) náhrada liek na predpis 
  ABELCET ; sus inf 10x20 ml (liek. inj. skl.) náhrada liek na predpis 
  ABELCET ; sus inf 10x10 ml (liek. inj. skl.) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x50 ml (fľa.PE) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x150 ml (fľa.PE) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 1 MG/ ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 1x480 ml (fľa.PE) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 49x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 14x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 28x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 49x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 56x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 10 MG TABLETY ; tbl 98x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 49x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 14x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 28x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 49x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 56x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 15 MG TABLETY ; tbl 98x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 49x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 28x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl oro 14x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 14x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 28x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 49x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 56x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 30 MG TABLETY ; tbl 98x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 98x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 56x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 49x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 28x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 5 MG TABLETY ; tbl 14x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY 7,5 MG/ ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1,3 ml (skl.liek.) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY MAINTENA 300 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRE ; plu igf 1x300 mg + 1x2 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY MAINTENA 300 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRE ; plu igf 3[1x300 mg + 1x2 ml] (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY MAINTENA 400 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRE ; plu igf 1x400 mg + 1x2 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ABILIFY MAINTENA 400 MG PRášOK A DISPERZNé PROSTRE ; plu igf 3[1x400 mg + 1x2 ml] (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ABRAXANE ; plv ins 1x100 mg náhrada voľnopredajný liek 
  ABRICEF ; plo ijf 10x1 g náhrada liek na predpis 
  ABRICEF ; plo ijf 1x1 g náhrada liek na predpis 
  ABROTANUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  ABROTANUM ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 1x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 6x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 1x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 6x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 1x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 6x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 6x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 1x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 6x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 1x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 6x1,0 ml/2000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 1x1,0 ml/2000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 6x0,5 ml/1000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
  ABSEAMED ; sol inj 1x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl.) náhrada voľnopredajný liek 
Strana č.
< späť tam >