Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  123I MIBG INJ. ; inj 1 ml/74 MBq exp:h náhrada liek na predpis 
  123I MIBG INJ. ; inj 3 ml/222 MBq exp:h náhrada liek na predpis 
  123I MIBG INJ. ; inj 4 ml/296 MBq exp:h náhrada liek na predpis 
  123I MIBG INJ. ; inj 5 ml/370 MBq exp:h náhrada liek na predpis 
  123I MIBG INJ. ; inj 2 ml/148 MBq exp:h náhrada liek na predpis