Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 30 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 56x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 50x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 28x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 50x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IMMUNOPRIN 100 MG ; tbl flm 50x100 mg (obal PE) náhrada liek na predpis 
  IMMUNOPRIN 100 MG ; tbl flm 100x100 mg (obal PE) náhrada liek na predpis 
  IMMUNOPRIN 50 MG ; tbl flm 50x50 mg náhrada liek na predpis 
  IMMUNOPRIN 50 MG ; tbl flm 100x50 mg náhrada liek na predpis 
  IMURAN 25 MG ; tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  IMURAN 50 MG ; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis