Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 113 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 30x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 100x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 50x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 30x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 100x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 50x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 60x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 100x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 90x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 60x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 50x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 30x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 100x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 90x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 60x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 50x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 30x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 5 MG ; cps dur 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 5 MG ; cps dur 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 5 MG ; cps dur 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 5 MG ; cps dur 90x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 5 MG ; cps dur 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MODIGRAF ; gru por 50x1 mg náhrada voľnopredajný liek 
  MODIGRAF ; gru por 50x0,2 mg náhrada voľnopredajný liek 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 100x1x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 60x1x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 50x1x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 30x1x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 20x1x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 100(10x10)x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 60(6x10)x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 50(5x10)x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 30(3x10)x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 0,5 MG ; cps dur 20(2x10)x0,5 mg (blis.PVC/PVD/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 30(1x1 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 50(1x1 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 60(1x1 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 90(1x1 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 100(1x1 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 20(1x1 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 100x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 90x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 50x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 20x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 60x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 1 MG ; cps dur 30x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 30(1x5 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 50(1x5 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 60(1x5 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 90(1x5 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 100(1x5 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 20(1x5 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 90x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 20x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG ; cps dur 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  PROGRAF 5 MG/ ML ; con inf 10x1 ml/5 mg náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 0,5 MG ; cps dur 100x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 0,5 MG ; cps dur 50x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 0,5 MG ; cps dur 30x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 0,5 MG ; cps dur 20x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 1 MG ; cps dur 20x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 1 MG ; cps dur 50x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 1 MG ; cps dur 60x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 1 MG ; cps dur 100x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 5 MG ; cps dur 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 5 MG ; cps dur 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 5 MG ; cps dur 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUS STADA 5 MG ; cps dur 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ACCORD 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 100x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ACCORD 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 90x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ACCORD 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 60x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ACCORD 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 50x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ACCORD 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 30x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ACCORD 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 20x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ASTRON 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 30x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ASTRON 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 50x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ASTRON 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 60x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  TACROLIMUSUM ASTRON 1 MG TVRDé KAPSULE ; cps dur 90x1 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >