Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 67 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 10x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 20x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 30x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 60x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 100x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 100x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 60x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 30x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 20x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 10x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 100x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 60x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 30x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 20x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 10x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 50x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 20x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 100x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 90x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 60x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 50x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 20x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 100x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 90x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 60x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 50x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 20x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 100x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 90x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 60x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 50x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 20x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 60x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 30x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 20x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 10x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 60x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 30x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 20x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 10x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 10x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 20x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 30x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 60x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EQUORAL ; sol por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  EQUORAL 100 MG ; cps 50x100 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EQUORAL 25 MG ; cps 50x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EQUORAL 50 MG ; cps 50x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  SANDIMMUN 50 MG/ML ; con inf 10x5 ml/250 mg náhrada liek na predpis 
  SANDIMMUN 50 MG/ML ; con inf 10x1 ml/50 mg náhrada liek na predpis 
  SANDIMMUN NEORAL 100 MG ; cps 50x100 mg náhrada liek na predpis 
  SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML ; sol por 1x50 ml/5 g náhrada liek na predpis 
  SANDIMMUN NEORAL 25 MG ; cps 50x25 mg náhrada liek na predpis 
  SANDIMMUN NEORAL 50 MG ; cps 50x50 mg náhrada liek na predpis