Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84(3x28)x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98(7x14)x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x1x14 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada voľnopredajný liek