Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 24 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 50x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 60x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 100x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 250x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 250x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 100x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 60x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 50x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 50x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 60x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 100x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 250x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 250x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 100x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 60x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 50x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 250x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 100x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 60x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 50x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 50x1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 60x1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 100x1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 250x1 mg náhrada liek na predpis