Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 127 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ARAVA 10 ; tbl flm 30x10 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 30x10 mg (flaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 100x10 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 100x10 mg (flaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 100 ; tbl flm 3x100 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 50x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 100x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 100x20 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 30x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 30x20 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 60x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 100x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 60x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 50x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 30x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 60x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 28x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 500x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 10x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 90x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 60x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 10x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 100 MG ; tbl flm 3x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 100 MG ; tbl flm 3x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 42x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 15x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 15 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 15 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 15 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 15 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x20 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x20 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x20 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE MEDAC 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 15x20 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE RATIOPHARM 10 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 30x10 mg (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE RATIOPHARM 10 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 100x10 mg (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE RATIOPHARM 20 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 30x20 mg (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE RATIOPHARM 20 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 100x20 mg (fľa.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x20 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x20 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x20 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE TEVA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 3x100 mg (blister Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 100x20 mg (blister Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 30x20 mg (blister Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 100x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 50x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 30x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 100x10 mg (blister Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 30x10 mg (blister Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 100x10 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOMIDE WINTHROP ; tbl flm 30x10 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  LEFLUNOPHARM 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOPHARM 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 42x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOPHARM 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOPHARM 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOPHARM 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOPHARM 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >