Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 108 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  CELLCEPT ; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; cps dur 300x250 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/Alu)) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; plc ifo 4x500 mg (skl. liek.) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; plu por 1x35 g (fľa. HDPE) (1 g/5 ml) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 250x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 120x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 100x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 50x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 20x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 360 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 250x360 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 360 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 120x360 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 360 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 100x360 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 360 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 50x360 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT ACCORD 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT ACCORD 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 300x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT STADA 250 MG ; cps dur 50x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT STADA 250 MG ; cps dur 100x250 mg (fľ.HDPE ) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT STADA 250 MG ; cps dur 300x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT STADA 250 MG ; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT STADA 500 MG ; tbl flm 250x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT STADA 500 MG ; tbl flm 100x500 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT STADA 500 MG ; tbl flm 50x500 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT STADA 500 MG ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MOFETILMYKOFENOLáT STADA 500 MG ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCLAUSEN 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  MYCLAUSEN 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 300x250 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  MYCLAUSEN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  MYCLAUSEN 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  MYCOFENOR 250 MG ; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOFENOR 250 MG ; cps dur 300x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOFENOR 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOFENOR 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOFENOR 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 50(10x5)x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 150(10x15)x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL LAMBDA 500 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL LAMBDA 500 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 50x500 mg (oválna fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 60x500 mg (oválna fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 120x500 mg (oválna fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 150x500 mg (oválna fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 180x500 mg (oválna fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 300x500 mg (oválna fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 450x500 mg (oválna fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 500x500 mg (oválna fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 20x500 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 50x500 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 60x500 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 120x500 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 150x500 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 180x500 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 300x500 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 450x500 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 500x500 mg (blis.Aclar/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 20x500 mg (oválna fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 500x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 20x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP detský bez náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 50x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP detský bez náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 60x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP detský bez náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 120x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP detský be náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 150x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP detský be náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 180x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP detský be náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 300x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP detský be náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 450x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP detský be náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 500x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP detský be náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 20x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 450x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 300x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 180x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 150x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 120x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 60x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 MG ; tbl flm 50x500 mg (okrúhla fľ.HDPE + PP uzáver) náhrada liek na predpis 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 300x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 100x1x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 500 MG FILMOM OBALENé T ; tbl flm 50x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 500 MG FILMOM OBALENé T ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 500 MG FILMOM OBALENé T ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYFENAX 250 MG TVRDé TABLETY ; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYFENAX 250 MG TVRDé TABLETY ; cps dur 300x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYFENAX 250 MG TVRDé TABLETY ; cps dur 100x1x250 mg (bli. PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYFENAX 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYFENAX 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYFENAX 500 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  MYFORTIC 180 MG ; tbl fle 250x180 mg náhrada liek na predpis 
  MYFORTIC 180 MG ; tbl fle 120x180 mg náhrada liek na predpis 
  MYFORTIC 180 MG ; tbl fle 100x180 mg náhrada liek na predpis 
  MYFORTIC 180 MG ; tbl fle 20x180 mg náhrada liek na predpis 
  MYFORTIC 180 MG ; tbl fle 50x180 mg náhrada liek na predpis 
  MYFORTIC 360 MG ; tbl fle 250x360 mg náhrada liek na predpis 
  MYFORTIC 360 MG ; tbl fle 120x360 mg náhrada liek na predpis 
  MYFORTIC 360 MG ; tbl fle 100x360 mg náhrada liek na predpis 
  MYFORTIC 360 MG ; tbl fle 50x360 mg náhrada liek na predpis 
  MYGREF 250 MG ; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYGREF 250 MG ; cps dur 300x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYGREF 500 MG ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MYGREF 500 MG ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >