Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 294 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ARAVA 10 ; tbl flm 100x10 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 100x10 mg (flaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 30x10 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 30x10 mg (flaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 100 ; tbl flm 3x100 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 100x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 50x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 30x20 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 100x20 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 30x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ATG-FRESENIUS ; con inf 10x5 ml náhrada liek na predpis 
  ATG-FRESENIUS ; con inf 1x5 ml náhrada liek na predpis 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x1x14 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98(7x14)x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84(3x28)x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  BENLYSTA 120 MG PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x120 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  BENLYSTA 400 MG PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x400 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; plc ifo 4x500 mg (skl. liek.) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; plu por 1x35 g (fľa. HDPE) (1 g/5 ml) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/Alu)) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; cps dur 300x250 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 250x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 100x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 60x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 50x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 250x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 100x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 60x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 50x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 250x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 60x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 100x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 50x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 100x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 50x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 60x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 250x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 50x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 250x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 60x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 100x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 60x1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 50x1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 100x1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 250x1 mg náhrada liek na predpis 
  GILENYA 0,5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 7x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al, puzdro) náhrada voľnopredajný liek 
  GILENYA 0,5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 28x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al, škatuľa) náhrada voľnopredajný liek 
  GILENYA 0,5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 7x1x0,5 mg (perf.blis.PVC/PVDC/Al, škatuľa náhrada voľnopredajný liek 
  GILENYA 0,5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 84(3x28)x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al,škatuľa) náhrada voľnopredajný liek 
  GILENYA 0,5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 28x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al, puzdro) náhrada voľnopredajný liek 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 20x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 50x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 100x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 120x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 180 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 250x180 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 360 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 100x360 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 360 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 50x360 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 360 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 120x360 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  KYSELINA MYKOFENOLOVá ACCORD 360 MG GASTROREZISTEN ; tbl ent 250x360 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 30x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 100x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 60x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 50x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 28x1x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 60x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLON 20 MG ; tbl flm 60x20 mg (liek.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 60x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 10x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 90x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 10x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 500x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID JENSON 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 100 MG ; tbl flm 3x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 100 MG ; tbl flm 3x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al-perf.) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID MYLAN 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x2O mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >