Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 16 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  MEDOFLOXINE 200 MG ; tbl flm 1000x200 mg (klin. bal.) náhrada liek na predpis 
  MEDOFLOXINE 200 MG ; tbl flm 10x200 mg náhrada liek na predpis 
  MEDOFLOXINE 200 MG ; tbl flm 20x200 mg náhrada liek na predpis 
  MEDOFLOXINE 200 MG ; tbl flm 50x200 mg náhrada liek na predpis 
  MEDOFLOXINE 200 MG ; tbl flm 100x200 mg náhrada liek na predpis 
  OFLOXIN 200 ; tbl flm 20x200 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  OFLOXIN 200 ; tbl flm 10x200 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  OFLOXIN 200 ; tbl flm 14x200 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  TAROFLOX 200 ; tbl flm 1000x200 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  TAROFLOX 200 ; tbl flm 7500x200 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  TAROFLOX 200 ; tbl flm 10x200 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  TAROFLOX 400 ; tbl flm 10x400 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  TAROFLOX 400 ; tbl flm 7500x400 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  TAROFLOX 400 ; tbl flm 1000x400 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ZANOCIN 200 MG ; tbl flm 10x200 mg náhrada liek na predpis 
  ZANOCIN 200 MG ; tbl flm 100x200 mg náhrada liek na predpis