Urologik��
Počet liekov je 1139 (t.j. 12 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ADCIRCA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x20 mg (blister PVC/PE/PCTFE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADCIRCA 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x20 mg (blister PVC/PE/PCTFE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ALFUZOSIN MYLAN 10 MG ; tbl plg 100x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 10 MG ; tbl plg 60x(1x10 mg) náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 10 MG ; tbl plg 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 10 MG ; tbl plg 60x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 10 MG ; tbl plg 20x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 10 MG ; tbl plg 90x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 10 MG ; tbl plg 10x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 10 MG ; tbl plg 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 50x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 56x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 60x(1x5 mg) náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 90x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 100x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 30x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 60x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 28x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 20x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 500x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN MYLAN 5 MG ; tbl plg 180x5 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN SANDOZ 10 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňO ; tbl plg 10x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN SANDOZ 10 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňO ; tbl plg 60x(1x10 mg) náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN SANDOZ 10 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňO ; tbl plg 90x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN SANDOZ 10 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňO ; tbl plg 100x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN SANDOZ 10 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňO ; tbl plg 60x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN SANDOZ 10 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňO ; tbl plg 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN SANDOZ 10 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňO ; tbl plg 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN SANDOZ 10 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňO ; tbl plg 180x10 mg náhrada liek na predpis 
  ALFUZOSIN SANDOZ 10 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňO ; tbl plg 20x10 mg náhrada liek na predpis 
  AMFIDOR 100 MG ; tbl flm 8x100 mg (blis.PVC/PVdC/Al/PVdC) náhrada liek na predpis 
  AMFIDOR 100 MG ; tbl flm 1x100 mg (blis.PVC/PVdC/Al/PVdC) náhrada liek na predpis 
  AMFIDOR 100 MG ; tbl flm 4x100 mg (blis.PVC/PVdC/Al/PVdC) náhrada liek na predpis 
  AMFIDOR 25 MG ; tbl flm 4x25 mg (blis.PVC/PVdC/Al/PVdC) náhrada liek na predpis 
  AMFIDOR 50 MG ; tbl flm 8x50 mg (blis.PVC/PVdC/Al/PVdC) náhrada liek na predpis 
  AMFIDOR 50 MG ; tbl flm 1x50 mg (blis.PVC/PVdC/Al/PVdC) náhrada liek na predpis 
  AMFIDOR 50 MG ; tbl flm 4x50 mg (blis.PVC/PVdC/Al/PVdC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 50x5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 50x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 100x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 98x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 98x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 49x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 10x5 mg fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 300 (10x30) x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 7x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 30x5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 300(10x30)x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 14x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 28x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 100x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 60x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 49x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 300x5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 20x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 10x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 7x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 14x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 60x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 30x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 50x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 28x5 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 100x5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 10x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ANDROFIN 5 MG ; tbl flm 20x5 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 12x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 4x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 12x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 4x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 12x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ARIFIL 50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 4x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 10 MG ; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 10 MG ; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 10 MG ; tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 10 MG ; tbl flm 60x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 10 MG ; tbl flm 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 10 MG ; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 10 MG ; tbl flm 250x10 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 5 MG ; tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 5 MG ; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 5 MG ; tbl flm 10x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 5 MG ; tbl flm 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 5 MG ; tbl flm 90x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 5 MG ; tbl flm 250x5 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ASOLFENA 5 MG ; tbl flm 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AVODART 0,5 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 60x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AVODART 0,5 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 50x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AVODART 0,5 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AVODART 0,5 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 10x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AVODART 0,5 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 90x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BETMIGA 25 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 30x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  BETMIGA 25 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 20x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  BETMIGA 25 MG TABLETY S PREDĺžENýM UVOľňOVANíM ; tbl plg 10x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >