Pr��pravky na lie��enie r��n a vredov
Počet liekov je 10 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA ; ung der 1x30 g (tuba Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA ; ung der 1x50 g (tuba Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA ; ung der 1x70 g (tuba Al) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA ; ung der 1x100 g (tuba Al) náhrada voľnopredajný liek 
  DERMAZULEN ; ung der 1x30 g (tuba Al) náhrada voľnopredajný liek 
  FIBROLAN ; ung der 1x50 g náhrada liek na predpis 
  FIBROLAN ; ung der 1x25 g náhrada liek na predpis 
  FIBROLAN ; ung der 1x100 g náhrada liek na predpis 
  IRUXOL MONO ; ung der 1x10 g náhrada liek na predpis 
  IRUXOL MONO ; ung der 1x30 g náhrada liek na predpis