Lieky ovplyv��uj��ce homeost��zu kalcia
Počet liekov je 70 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  FORSTEO ; sol inj 1x2,4 ml (skl.inj.pero napln.) náhrada liek na predpis 
  FORSTEO ; sol inj 3x2,4 ml (skl. inj.pero napln.) náhrada liek na predpis 
  MIACALCIC 100 IU/1 ML ; sol ifc 5x1 ml/100 IU náhrada liek na predpis 
  MIACALCIC 50 IU/1 ML ; sol ifc 5x1 ml/50 IU náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 84x90 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 28x90 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 30x90 mg (HDPE fľ.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 14x90 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 30x60 mg (HDPE fľ.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 84x60 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 28x60 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 14x60 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 30x30 mg (HDPE fľ.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 84x30 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 28x30 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  MIMPARA ; tbl flm 14x30 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 2 µG/ML ; sol inj 5x1 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 2 µG/ML ; sol inj 1x1 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 2 µG/ML ; sol inj 1x1 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 2 µG/ML ; sol inj 5x1 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 5 µG/ML ; sol inj 5x2 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 5 µG/ML ; sol inj 5x1 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 5 µG/ML ; sol inj 1x2 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 5 µG/ML ; sol inj 1x1 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 5 µG/ML ; sol inj 1x2 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 5 µG/ML ; sol inj 5x1 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 5 µG/ML ; sol inj 1x1 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL FRESENIUS 5 µG/ML ; sol inj 5x2 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 1 MIKROGRAM MäKKé KAPSULY ; cps mol 7x1µg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 1 MIKROGRAM MäKKé KAPSULY ; cps mol 28x1µg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 1 MIKROGRAM MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x1µg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 1 MIKROGRAM MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x1µg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 2 MIKROGRAMY MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x2 µg (fľ.HDPE)) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 2 MIKROGRAMY MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x2 µg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 2 MIKROGRAMY MäKKé KAPSULY ; cps mol 28x2 µg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 2 MIKROGRAMY MäKKé KAPSULY ; cps mol 7x2 µg (blis.PVC/Aclar/Al) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 10x2 ml/10 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 25x2 ml/10 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1 ml/5 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x1 ml/5 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 10x1 ml/5 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 25x1 ml/5 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x2 ml/10 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PARICALCITOL TEVA 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x2 ml/10 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  PREOTACT 100 MIKROGRAMOV PRášOK A ROZPúšťADLO NA I ; plv iol 2x1,61 mg (1 ml/1,4 mg)+solv.(náplň dvojko náhrada liek na predpis 
  PREOTACT 100 MIKROGRAMOV PRášOK A ROZPúšťADLO NA I ; plv iol 2x1,61 mg (1 ml/1,4 mg)+solv.(náplň dvojko náhrada liek na predpis 
  PREOTACT 100 MIKROGRAMOV PRášOK A ROZPúšťADLO NA I ; plv iol 6x1,61 mg (1 ml/1,4 mg)+solv.(náplň dvojko náhrada liek na predpis 
  REXTOL 2 MIKROGRAMY/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x1 ml/2 µg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 2 MIKROGRAMY/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1 ml/2 µg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 2 MIKROGRAMY/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x1 ml/2 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 2 MIKROGRAMY/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1 ml/2 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x2 ml/10 µg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x2 ml/10 µg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x1 ml/5 µg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1 ml/5 µg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x2 ml/10 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x2 ml/10 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x1 ml/5 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  REXTOL 5 MIKROGRAMOV/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x1 ml/5 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 1 µG KAPSULY ; cps mol 7x1 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 1 µG KAPSULY ; cps mol 28x1 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 1 µG KAPSULY ; cps mol 30x1 µg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 2 µG KAPSULY ; cps mol 28x2 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 2 µG KAPSULY ; cps mol 7x2 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 2 µG KAPSULY ; cps mol 30x2 µg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 4 µG KAPSULY ; cps mol 30x4 µg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 4 µG KAPSULY ; cps mol 7x4 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 4 µG KAPSULY ; cps mol 28x4 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 5 µG/ML ; sol inj 5x1 ml/5 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ZEMPLAR 5 µG/ML ; sol inj 5x2 ml/10 µg (amp.skl.) náhrada liek na predpis