Imunosupres������va
Počet liekov je 604 (t.j. 7 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 50x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 30x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 50x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 30x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 100x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 0,5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOV ; cps pld 100x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 60x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 1 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 3 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 100x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ADVAGRAF 5 MG TVRDé KAPSULY S PREDĺžENýM UVOľňOVAN ; cps pld 50x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 30x10 mg (flaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 30x10 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 100x10 mg (flaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 10 ; tbl flm 100x10 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 100 ; tbl flm 3x100 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 30x20 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 100x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 50x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 100x20 mg (blister) náhrada voľnopredajný liek 
  ARAVA 20 ; tbl flm 30x20 mg (fľaša HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ATG-FRESENIUS ; con inf 10x5 ml náhrada liek na predpis 
  ATG-FRESENIUS ; con inf 1x5 ml náhrada liek na predpis 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98(7x14)x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84(3x28)x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x1x14 mg (blis.Al/Al-perf.) náhrada voľnopredajný liek 
  AUBAGIO 14 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x14 mg (blis.Al/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x100 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZAFALK 75 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x75 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 28x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 56x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 25 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 50x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  AZATHIOPRIN PHARMA RESOURCES 50 MG FILMOM OBALENé ; tbl flm 50x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  BENLYSTA 120 MG PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x120 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  BENLYSTA 400 MG PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x400 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; plu por 1x35 g (fľa. HDPE) (1 g/5 ml) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; plc ifo 4x500 mg (skl. liek.) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; tbl flm 150x500 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/Alu)) náhrada voľnopredajný liek 
  CELLCEPT ; cps dur 300x250 mg (blis.PVC/Alu) náhrada voľnopredajný liek 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 50x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 60x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 100x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,1 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 250x0,1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 100x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 50x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 60x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG DISPERGOVATEľNé TABLETY ; tbl dsp 250x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 250x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 60x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 50x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,25 MG TABLETY ; tbl 100x0,25 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 250x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 60x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 100x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,5 MG TABLETY ; tbl 50x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 50x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 250x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 100x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 0,75 MG TABLETY ; tbl 60x0,75 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 250x1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 100x1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 50x1 mg náhrada liek na predpis 
  CERTICAN 1 MG TABLETY ; tbl 60x1 mg náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 30x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >