Imunosupres������va
Počet liekov je 604 (t.j. 7 strán).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 20x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 30x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 60x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 100 MG ; cps mol 10x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 100x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 60x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 20x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 10x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 25 MG ; cps mol 30x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 100x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 60x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 20x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 10x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CICLOSPORIN MYLAN 50 MG ; cps mol 30x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CIMZIA 200 MG INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 6(3x2)x200 mg/1 ml (striek.inj.napl.+lieh. náhrada voľnopredajný liek 
  CIMZIA 200 MG INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 2x200 mg/1 ml (striek.inj.napl.+lieh.tamp. náhrada voľnopredajný liek 
  CIMZIA 200 MG INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 2x200 mg/1 ml (striek.inj.napl. s chrán.ih náhrada voľnopredajný liek 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 50x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 20x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 10 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 50x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 100x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 90x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 60x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 100 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 20x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 60x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 50x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 20x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 100x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 25 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 90x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/A) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 50x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 20x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 60x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 90x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 30x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CIQORIN 50 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 100x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 20x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 10x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 30x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 60x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 100 MG ; cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 10x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 30x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 60x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 25 MG ; cps mol 20x25 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 10x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 20x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 60x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  CYCLAID 50 MG ; cps mol 30x50 mg (blis. Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ENBREL 10 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZT ; plv iol 4x10 mg +4x1 ml (4x liek.skl.+4x striek.sk náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 25 MG INJEKčNý ROZTOK NAPLNENý V INJEKčNEJ ; sol iru 4x0,5 ml/25 mg (4x striek.skl.napln.+8x ta náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 25 MG INJEKčNý ROZTOK NAPLNENý V INJEKčNEJ ; sol iru 8x0,5 ml/25 mg (8x striek.skl.napln.+16x t náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 25 MG INJEKčNý ROZTOK NAPLNENý V INJEKčNEJ ; sol iru 24x0,5 ml/25 mg (24x striek.skl.napln.+48x náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 25 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZT ; plv iol 4x25 mg +4x1 ml (4x liek.skl.+4x striek.sk náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 25 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZT ; plv iol 4x25 mg + 4x1 ml (4x liek.skl.+4x striek.s náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 25 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZT ; plv iol 24x25 mg + 24x1 ml (24x liek.skl.+24x stri náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 25 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZT ; plv iol 8x25 mg + 8x1 ml (8x liek.skl.+8x striek.s náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 25 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZT ; plv iol 4x25 mg + 4x1 ml (4x liek.skl.+4xstriek.sk náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 25 MG PRášOK NA INJEKčNý ROZTOK ; plv ino 4x25 mg (4x liek.skl.+8x tamp.) náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG INJEKčNý ROZTOK NAPLNENý V INJEKčNEJ ; sol iru 12x1 ml/50 mg (12x striek.skl.napln.+24x t náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG INJEKčNý ROZTOK NAPLNENý V INJEKčNEJ ; sol iru 4x1 ml/50 mg (4x striek.skl.napln.+8x tamp náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG INJEKčNý ROZTOK NAPLNENý V INJEKčNEJ ; sol iru 2x1 ml/50 mg (2x striek.skl.napln.+4x tamp náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENOM PERE ; sol ira 2x1 ml/50 mg (2x napl. pero+ 4x tamp.) náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENOM PERE ; sol ira 4x1 ml/50 mg (4x napl. pero+ 8x tamp.) náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG INJEKčNý ROZTOK V NAPLNENOM PERE ; sol ira 12x1 ml/50 mg (12x napl.pero+ 24x tamp.) náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZT ; plv iol 4x50 mg + 4x1 ml (4x liek.skl.+4x striek.s náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZT ; plv iol 12x50 mg +12x1 ml (12x liek.skl.+12x strie náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG PRášOK NA INJEKčNý ROZTOK ; plv ino 2x50 mg (2x liek.skl.+4x tamp.) náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG PRášOK NA INJEKčNý ROZTOK ; plv ino 4x50 mg (4x liek.skl.+8x tamp.) náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50 MG PRášOK NA INJEKčNý ROZTOK ; plv ino 12x50 mg (12x liek.skl.+24x tamp.) náhrada voľnopredajný liek 
  ENBREL 50MG PRášOK A ROZPúšťADLO NA INJEKčNý ROZTO ; plv iol 2x50 mg + 2x1 ml (2x liek.skl.+2x striek.s náhrada voľnopredajný liek 
  EQUORAL ; sol por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá) náhrada liek na predpis 
  EQUORAL 100 MG ; cps 50x100 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EQUORAL 25 MG ; cps 50x25 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EQUORAL 50 MG ; cps 50x50 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  ESBRIET 267 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 270x267 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  ESBRIET 267 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 252(4x63)x267 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  ESBRIET 267 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 63(1x21+1x42)x267 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al náhrada voľnopredajný liek 
  ESBRIET 267 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 63(1x63)x267 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 30x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 60x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 100x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 50x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 0,5 MG ; cps dur 90x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 30x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 100x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 60x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 50x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 1 MG ; cps dur 90x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GECROL 5 MG ; cps dur 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť  tam >