Antimykotik�� pre syst��mov�� pou��itie
Počet liekov je 493 (t.j. 5 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ABELCET ; sus inf 10x10 ml (liek. inj. skl.) náhrada liek na predpis 
  ABELCET ; sus inf 10x20 ml (liek. inj. skl.) náhrada liek na predpis 
  CANCIDAS 50 MG PRášOK NA KONCENTRáT NA INFúZNY ROZ ; plc ifo 1x50 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CANCIDAS 70 MG PRášOK NA KONCENTRáT NA INFúZNY ROZ ; plc ifo 1x70 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 100x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 60x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 50x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 42x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 30x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 20x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 500x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 1x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 2x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 3x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 4x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 6x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 7x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 10x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 12x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 14x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 12x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 28x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 14x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 20x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 28x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 30x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 42x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 50x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 60x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 100x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 500x100 mg (PVC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 10x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 7x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 6x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 4x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 3x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 2x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 100 MG ; cps 1x100 mg (PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 12x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 10x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 7x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 6x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 4x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 3x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 14x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 20x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 30x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 42x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 50x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 100x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 500x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 2x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 1x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 2x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 3x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 4x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 6x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 7x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 10x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 12x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 14x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 20x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 500x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 100x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 60x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 50x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 42x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 30x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 150 MG ; cps 28x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 2x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 3x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 4x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 6x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 7x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 10x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 12x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 14x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 20x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 28x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 42x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 50x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 1x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 500x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 100x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 3x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 4x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 6x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 10x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 12x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 14x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 20x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 28x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 30x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 50x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 60x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
  DIFLUCAN 50 MG ; cps 42x50 mg (blis.PVC/Al-priehľ.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >