Antiemetik��
Počet liekov je 142 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  ALOXI 250 MIKROGRAMOV INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x5 ml/250 µg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  ALOXI 500 MIKROGRAMOV MäKKé KAPSULY ; cps mol 5x500 µg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  ALOXI 500 MIKROGRAMOV MäKKé KAPSULY ; cps mol 1x500 µg (blis.PA/Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 30x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 90x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 100x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 150x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 200x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 28x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 20x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 14x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 7x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 6x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 4x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 2x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 250x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 500x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 1 MG ; tbl flm 5x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 30x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 90x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 100x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 150x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 50x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 200x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 250x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 28x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 20x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 14x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 7x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 6x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 5x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 4x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 2x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 1x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEGAR 2 MG ; tbl flm 500x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 125 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 1x125 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 125 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x1x125 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 125 MG TVRDé KAPSULY, EMEND 80 MG TVRDé KAPS ; cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 165 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 6x1x165 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 165 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 1x165 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 40 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 1x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 40 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x1x40 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 80 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x1x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 80 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 2x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  EMEND 80 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 1x80 mg (blis.Al/Al) náhrada liek na predpis 
  GRANEGIS 1 MG ; tbl flm 5x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GRANEGIS 1 MG ; tbl flm 10x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GRANEGIS 1 MG ; tbl flm 100 (10x10)x1 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GRANEGIS 2 MG ; tbl flm 10x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GRANEGIS 2 MG ; tbl flm 5x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GRANEGIS 2 MG ; tbl flm 100 (10x10)x2 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON - TEVA 3 MG/3 ML INJEKčNý/INFúZNY KONC ; con ijf 1x3 ml/3 mg (amp.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON - TEVA 3 MG/3 ML INJEKčNý/INFúZNY KONC ; con ijf 5x3 ml/3 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON - TEVA 3 MG/3 ML INJEKčNý/INFúZNY KONC ; con ijf 1x3 ml/3 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON - TEVA 3 MG/3 ML INJEKčNý/INFúZNY KONC ; con ijf 10x3 ml/3 mg (amp.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON - TEVA 3 MG/3 ML INJEKčNý/INFúZNY KONC ; con ijf 10x3 ml/3 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON - TEVA 3 MG/3 ML INJEKčNý/INFúZNY KONC ; con ijf 5x3 ml/3 mg (amp.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON B. BRAUN 1 MG/ ML ; con ijf 10x1 ml náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON B. BRAUN 1 MG/ ML ; con ijf 10x3 ml náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON B. BRAUN 1 MG/ ML ; con ijf 5x1 ml náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON B. BRAUN 1 MG/ ML ; con ijf 5x3 ml náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON KABI 1 MG/ML, INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 10x1 ml/1 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON KABI 1 MG/ML, INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x3 ml/3 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON KABI 1 MG/ML, INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 10x3 ml/3 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON KABI 1 MG/ML, INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x1 ml/1 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON MYLAN 1 MG ; tbl flm 10x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  GRANISETRON MYLAN 1 MG ; tbl flm 5x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  IVEMEND 150 MG PRášOK NA INFúZNY ROZTOK ; plv ifo 1x150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  IVEMEND 150 MG PRášOK NA INFúZNY ROZTOK ; plv ifo 10x150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  KINEDRYL ; tbl 10 náhrada voľnopredajný liek 
  ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 20x4 ml/8 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 10x4 ml/8 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x4 ml/8 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 10x2 ml/4 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 5x2 ml/4 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON KABI 2 MG/ ML ; sol inj 1x2 ml/4 mg náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON KABI 2 MG/ ML ; sol inj 5x2 ml/4 mg náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON KABI 2 MG/ ML ; sol inj 1x4 ml/8 mg náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON KABI 2 MG/ ML ; sol inj 5x4 ml/8 mg náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON KABI 2 MG/ ML ; sol inj 10x4 ml/8 mg náhrada liek na predpis 
  ONDANSETRON KABI 2 MG/ ML ; sol inj 10x2 ml/4 mg náhrada liek na predpis 
  ONDASETRON ACCORD 2 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY R ; sol ijf 5x2 ml/4 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ONDASETRON ACCORD 2 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY R ; sol ijf 10x2 ml/4 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ONDASETRON ACCORD 2 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY R ; sol ijf 10x4 ml/8 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ONDASETRON ACCORD 2 MG/ML INJEKčNý ALEBO INFúZNY R ; sol ijf 5x4 ml/8 mg (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 2 MG/ ML ; sol inj 5x4 ml náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 300x4 mg náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 200x4 mg náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 100x4 mg náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 90x4 mg náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 60x4 mg náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 50x4 mg náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 30x4 mg náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 15x4 mg náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 14x4 mg náhrada liek na predpis 
  ONSETROGEN 4 MG ; tbl flm 40x4 mg náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >