Počet liekov na 0 je 64 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 50x50 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 1x1000 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 1x500 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 1x250 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 1x100 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 1x50 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 10x1000 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 20x500 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 30x250 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9 % CHLORID SODNý BAXTER-VIAFLO ; sol inf 50x100 ml (vak POF/PA) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 55x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 50x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 40x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 70x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 65x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 60x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 40x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x50 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 40x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 60x100 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x1000 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 8x1000 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x500 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 15x500 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x500 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 40x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 35x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 30x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x250 ml (freeflex vak) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 30x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x500 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x200 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x100 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 12x1000 ml (PP fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x1000 ml (PP fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x1000 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x500 ml (PP fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 12x500 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x500 ml (PP fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x500 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 12x400 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 16x200 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 16x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x1000 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x500 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 10x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x1000 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x400 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN.W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 12x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN.W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 20x100 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHL.IN.W.F.I.FRESENIUS ; sol inf 1x250 ml (skl.fľa.) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 20x5 ml/45 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 50x5 ml/45 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 20x10 ml/90 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 50x10 ml/90 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis 
  0,9% SODIUM CHLORIDE KABI ; lif par 20x20 ml/180 mg (amp.LDPE) náhrada liek na predpis