Počet liekov na C je 5662 (t.j. 57 strán).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie
  CALCAREA FLUORICA ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA FLUORICA ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x1 g (5CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x1 g (9CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x1 g (15CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x1 g (30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x4 g (1MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x4 g (200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x4 g (30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x4 g (15CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x4 g (9CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x4 g (5CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x1 g (10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x1 g (1MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x1 g (200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gra 1x4 g (10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA PHOSPHORICA ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCAREA SULFURICA ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU ; tbl mnd 30x1g/20 µg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
  CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU ; tbl mnd 15x1g/20 µg (obal HDPE) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť  tam >