Počet liekov na C je 5662 (t.j. 57 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  CABEST 0,5 MG ; tbl 2x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 100x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 96x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 90x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 60x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 50x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 48x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 40x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 32x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 30x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 8x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 14x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 15x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 16x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 20x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CABEST 0,5 MG ; tbl 28x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x125 ml (3Kaž 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x15 ml (3Kaž 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x60 ml (3Kaž 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x250 ml (3Kaž 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x30 ml (3Kaž 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CACTUS GRANDIFLORUS ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg/10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 200x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg/10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x5 mg/10 mg (fľa.HDPE) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 7x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CADUET 5 MG/10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x5 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC) náhrada liek na predpis 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x25 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x25 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x10 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAELYX 2 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x10 ml (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  CAESIUM MURIATICUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
Strana č.
< späť tam >