Počet liekov je 188 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  MEDILIP 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMGAL 10 MG ; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMGAL 10 MG ; tbl flm 84x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMGAL 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMGAL 20 MG ; tbl flm 84x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMGAL 40 MG ; tbl flm 84x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMGAL 40 MG ; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVACARD 10 ; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVACARD 20 ; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVACARD 20 ; tbl flm 84x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVACARD 40 ; tbl flm 84x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVACARD 40 ; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x40 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x40 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x40 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x40 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x40 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x40 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x40 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x40 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 40 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x40 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x10 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x10 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x10 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x10 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x10 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x10 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x10 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x10 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 10 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x10 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x20 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 98x20 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 84x20 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 56x20 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 50x20 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x20 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x20 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x20 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN BLUEFISH 20 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x20 mg náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN ORION 10 MG ; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN ORION 10 MG ; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN ORION 20 MG ; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN ORION 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN ORION 40 MG ; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN ORION 40 MG ; tbl flm 98x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN ORION 80 MG ; tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN ORION 80 MG ; tbl flm 98x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 49x1x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG ; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 84x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 56x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 50x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 49x1x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 20x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG ; tbl flm 10x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG ; tbl flm 20x40 mg (liek.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >