Počet liekov je 34 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 20x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 1000x100 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 500x100 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 250x100 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 100x100 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 180x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 168x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 120x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 112x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 100x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 28x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 30x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 50x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 56x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 60x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 84x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 100 MG TABLETY ; tbl 90x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 112x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 120x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 168x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 180x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 100x50 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 250x50 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 500x50 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 100x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 90x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 84x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 60x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 56x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 50x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 30x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 28x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 20x50 mg (bli.Al/PVC/PVDc) náhrada liek na predpis 
  FLEKAINID SANDOZ 50 MG TABLETY ; tbl 1000x50 mg (kon.PP) náhrada liek na predpis