Zdravotné zariadenie
  • MUDR. LADISLAV OBERGESELL (435x)
  • Hodská 373/38
  • 924 01 Galanta
  • odbornosť:
    • úrazová chirurgia