Zdravotné zariadenie
  • JANA MARGOčOVá - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK " JANAPHARM" (152x)
  • Podzámčok 5
  • 962 61 Podzámčok
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)