Zdravotné zariadenie
  • MICHAELA ĎURICOVÁ (154x)
  • 9.MÁJA 25
  • 977 01 BREZNO
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)