Zdravotné zariadenie
  • IVETA BARNÁŠOVÁ (160x)
  • SIHOŤ 1234/16
  • 060 01 KEŽMAROK
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)