Zdravotné zariadenie
  • JANA BARéNYIOVá - MEDIKAL VZP (160x)
  • Helsinská 21
  • 040 13 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)