Zdravotné zariadenie
  • KATARíNA VRáBEľOVá (150x)
  • Sklárska 592/53
  • 987 01 Poltár
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)