Zdravotné zariadenie
  • ING. JANA LAKOTOVá J-SPEKTRUM (157x)
  • ŽELEZNIČNÁ 613/36
  • 987 01 POLTÁR
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)