Zdravotné zariadenie
  • ANDREA ŠVEDOVá VZP "ALEX" (170x)
  • Mládežnícka 30
  • 040 15 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)