Zdravotné zariadenie
  • ZDRAVMAT (142x)
  • M.R.ŠTEFÁNIKA 876
  • 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)