Zdravotné zariadenie
  • MUDR.DIANA CIPCIAROVá (249x)
  • Rudohorská 27
  • 974 11 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo