Zdravotné zariadenie
  • ZDRAVIE V OHROZENí N.O. (484x)
  • Sidónie Sakalovej 161/1
  • 014 01 Bytča
  • odbornosť:
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová