Zdravotné zariadenie
  • MUDR. JÁN REMŠÍK (599x)
  • NsP Spanyola 43
  • 010 01 Žilina
  • odbornosť:
    • chirurgia
    • úrazová chirurgia