Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5979x)
 • Pavlovova 17
 • 955 20 Topoľčany
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • telovýchovné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • pediatrická neurológia
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • centrálny príjem
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • dialyzačné
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • onkológia v chirurgii