Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4424x)
 • SNP 19
 • 934 01 Levice
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pracovné lekárstvo
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • angiológia
  • pediatrická neurológia
  • klinická psychológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • doprava poistencov
  • centrálna sterilizácia
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • onkológia v gynekológii
  • mamológia
  • onkológia v chirurgii