Zdravotné zariadenie
 • ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2761x)
 • Kláštorská 134
 • 949 88 Nitra
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • chirurgia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • geriatria
  • klinická psychológia
  • funkčná diagnostika
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • služby zdravia pri práci
  • endoskopické vyšetrovacie metódy (ak je samostat. pracovisko)
  • ADOS, ošetrovateľstvo