Zdravotné zariadenie
 • FORLIFE N.O. (6206x)
 • Mederčská 39
 • 945 75 Komárno
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • urgentná medicína
  • klinická imunológia a alergológia
  • radiačná onkológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • cievna chirurgia
  • pediatrická neurológia
  • detská chirurgia
  • klinická logopédia
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • doprava poistencov
  • centrálny príjem
  • centrálna sterilizácia
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • sonografia (ako samostatné pracovisko)
  • onkológia v gynekológii
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia
  • onkológia v chirurgii