Zdravotné zariadenie
  • MUDR. NEUPAUEROVÁ ELEONÓRA (433x)
  • SNP 19
  • 934 01 Levice
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • pediatrická nefrológia