Zdravotné zariadenie
 • DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (5191x)
 • Nám.L.Svobodu 4
 • 974 01 Banská Bystrica
 • odbornosť:
  • pediatria
  • otorinolaryngológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • ortopedická protetika
  • foniatria
  • nukleárna medicína
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • cystická fibróza
  • pediatrická neurológia
  • detská psychiatria
  • detská chirurgia
  • pediatrická ortopédia
  • pediatrická urológia
  • pediatrická otorinolaryngológia
  • detské zubné lekárastvo
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • pediatrická reumatológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • pediatrická pneumológia a ftizeológia
  • pediatrická nefrológia
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • pediatrická anestéziológia
  • pediatrická hematológia a onkológia
  • pediatrická intenzívna medicína
  • pediatrická oftalmológia
  • endoskopické vyšetrovacie metódy (ak je samostat. pracovisko)
  • endoskopia respiračného systému